Aantal mensen:

We spreken van overbevolking wanneer de draagkracht van de omgeving overschreden wordt, wanneer er onvoldoende ruimte is voor de natuur of wanneer de bevolkingsdruk negatieve gevolgen heeft op de levenskwaliteit. Om deze toestand te verduidelijken is het handig om de huidige situatie en uitdaging van de mensheid nader te bekijken: steeds meer mensen voorzien van een menswaardig bestaan en materiële welvaart terwijl de aarde nu al overbelast is.

“Kan je een probleem bedenken, op welk gebied van menselijk streven en op welke schaal ook, wiens langetermijnoplossing op een aantoonbare manier wordt geholpen, bijgestaan of gevorderd door verdere toename van de bevolking?”

Albert Bartlett (1923-2013)

Een meer herbergzame wereld

Een kleinere bevolkingsgrootte zal ons niet enkel helpen met de uitdaging waarvoor we staan en de wereld duurzamer maken, maar het heeft ook allerlei voordelen op de levenskwaliteit: minder drukte, meer vrijheid, meer ruimte, meer democratie, meer individuele waarde, een hogere materiële welvaart enzovoort. Kortom: een meer herbergzame wereld voor iedereen.