De tweede pijler

Naast gezinsplanning spelen onderwijs, zorg en gendergelijkheid ook een belangrijke rol in het verder beperken van de vruchtbaarheid. Gezinsplanning is weliswaar de basis (zonder gezinsplanning is het moeilijk je kinderwens te realiseren) maar onderwijs en gendergelijkheid zorgen voor de ontwikkeling van het individu. Net door die ontwikkeling kiezen mensen een voor kleiner gezin. Verder moet er ook werk gemaakt worden van gendergelijkheid en goede zorg voor jong en oud.

Het belang van onderwijs

Om de kinderwens te beperken speelt onderwijs een cruciale rol. De kinderwens van vrouwen met een opleiding ligt aanzienlijk lager dan bij vrouwen zonder opleiding. Hoe meer opgeleid hoe meer onafhankelijk kinderen zich kunnen opstellen en hoe meer kansen ze krijgen om zich te ontwikkelen. Door onderwijs te volgen krijgen ze meer informatie over anticonceptie en gezondheid, kunnen ze beter plannen, beter omgaan met risico’s en moeilijke beslissingen, allemaal zaken die de overlevingskans van een pasgeborene verhoogt en de kans op ongewenste zwangerschap beperken.

Kinderen met een opleiding hebben meer kans op een goed werk en hebben ook meer te verliezen bij het hebben van kinderen. Doordat ze mogelijks inkomen verliezen door het hebben van kinderen beperken ze hun kinderwens. Op school leren vrouwen ook zelf nadenken over gezinsgrootte door in contact te komen met een ruimer netwerk van mensen die andere gedachten hebben. Door onderwijs te volgen gaan vrouwen ook later aan een relatie beginnen en stellen ze hun kinderwens uit, wat de vruchtbaarheid ook beperkt.

Gendergelijkheid en verzorging

Vrouwen in de hele wereld blijven lijden onder genderongelijkheid door bijvoorbeeld kinder- en gedwongen huwelijken, gendergerelateerd geweld, seksistisch beleid en belemmeringen voor deelname aan onderwijs en werkgelegenheid. Het gevolg is dat meisjes en vrouwen in zo’n situaties weinig mogelijkheden hebben om ongewenste zwangerschap te voorkomen of om zich verder te ontwikkelen. Het bereiken van gendergelijkheid wereldwijd is cruciaal voor het bereiken van de ontwikkelingsdoelstellingen, het verminderen van menselijk lijden en het oplossen van onze grootste milieuproblemen.

De kinderwens kan verder beperkt worden door goede gezondheidszorg te voorzien, zowel voor pasgeboren kinderen als voor ouders en grootouders. Hoe groter de overlevingskans van een kind hoe minder snel er gekozen wordt voor bijkomende kinderen. En een niet te verwaarloze reden waarom mensen in arme landen kinderen hebben is om iemand te hebben die voor hun zorgt, zowel voor extra inkomsten als zorg op oudere leeftijd.

“In tegenstelling tot plagen in de middeleeuwen of huidige ziektes die we nog niet voldoende kennen, is de moderne plaag van overbevolking wel op te lossen met kennis en middelen die we bezitten. Wat ontbreekt is niet voldoende kennis over de oplossing maar begrip over de ernst van het probleem en onderwijs voor de miljarden die er het slachtoffer van zijn.”

Martin Luther King (1929-1968)