Naamsverandering vzw


Beste mensen, sympathisanten,

Wij willen u graag informeren over een belangrijke verandering binnen onze vereniging – een naamsverandering die het resultaat is van zorgvuldige overweging en besluitvorming binnen het bestuur van onze organisatie. De naamsverandering is iets waar we al een hele tijd over nadenken in ons bestuur. Na uitgebreide gesprekken en overwegingen hebben wij besloten om de naam van onze vereniging te wijzigen van MinderMensen vzw naar Duurzame Demografie vzw. Deze naamsverandering is een belangrijke stap voorwaarts voor onze vereniging, en we willen graag enkele redenen voor deze beslissing met u delen.

1. Modernisering en Toekomstgerichtheid: Onze oude naam, MinderMensen, weerspiegelde misschien de oorsprong en geschiedenis van onze vereniging, maar we hebben gemerkt dat deze naam niet langer de volledige reikwijdte van onze activiteiten en doelstellingen vertegenwoordigt. Met Duurzame Demografie willen we een modernere uitstraling creëren die beter past bij onze huidige en toekomstige ambities.

2. Breder Bereik en Betrokkenheid: De nieuwe naam Duurzame Demografie is gekozen om een breder publiek aan te spreken en om potentiële leden, partners en sponsors aan te moedigen om zich bij ons aan te sluiten. We geloven dat deze verandering ons zal helpen groeien en onze impact op onze gemeenschap vergroten.

3. Positieve Herpositionering: De naamsverandering biedt ons de mogelijkheid om de positie van onze vereniging te versterken en onze waarden, missie en visie duidelijker te communiceren naar de buitenwereld toe.

De naamsverandering zal tegen begin 2024 volledig gebeurd zijn. Gedurende de komende periode zullen we stapsgewijs overgaan naar de nieuwe naam in al onze communicatie-uitingen, website, sociale media en officiële documenten. Wij willen benadrukken dat onze kernwaarden, missie en doelstellingen onveranderd blijven. Onze vereniging blijft zich inzetten voor een herbergzamere wereld voor alle levende wezens.

Met vriendelijke groeten,
De bestuursploeg