De #klimaatraad: ‘Er is genoeg voor iedereen’


Vorige week heeft Canvas een filmpje gepubliceerd in het kader van hun #klimaatraad reeks waarin demografe Soumaya Majdoub haar mening geeft over de relatie tussen bevolkingsgroei en klimaatverandering. En wat is haar mening? Kort samengevat: mensen die geloven in overbevolking zitten er volledig naast. Het filmpje is te zien op het YouTube kanaal van Canvas, zie hier:

Vanaf 4:40 komt zelfs de website van MinderMensen duidelijk in beeld waar we geframed worden als ‘neomalthusianen’. Onnodig om je uit te leggen wat we over dat filmpje denken. We hebben dan ook een reactie verstuurd naar Canvas:

Beste,

Bij deze wens ik namens MinderMensen te reageren op het filmpje/interview die jullie gepubliceerd hebben waar mevrouw Majdoub haar mening geeft over het belang van de bevolkingsgrootte op het klimaatprobleem, en dit in het kader van de #klimaatraad reeks. Mevrouw Majdoub zegt daarin dat er geen overbevolkingsprobleem is, dat het zelfs een mythe is en dat er genoeg is voor iedereen. Er zou ook alleen maar een probleem van overconsumptie zijn.

Dat MinderMensen in beeld komt is geen probleem, maar het is wel spijtig dat mevrouw Majdoub de mensen die het belang van de bevolkingsgrootte herkennen op het klimaat gelijkstelt als ‘neomalthusianen’. Gezien het (onterechte) negatieve beeld dat bestaat rond Malthus worden hier al deze mensen in een negatief daglicht geplaatst.

Als we polarisering in onze maatschappij willen tegengaan dan is de presentatie van mevrouw Majdoub een voorbeeld van hoe je het niet moet doen. De ’tegenpartij’ die gebruikt werd in het filmpje en die het overbevolkingsstandpunt moest verdedigen, bleek ook niet een geschikte persoon te zijn en daarbij blijken het erg oude beelden te zijn. Daardoor leek het eerder als een poging om te spotten met het thema overbevolking. Nochtans vragen wereldwijd wetenschappers om meer aandacht te schenken aan dit thema (zie hier).

Veruit het meest problematische in het filmpje is het conflict tussen meningen en feiten. Terwijl meningen fout en juist kunnen zijn, zijn feiten steeds juist. Alleen al uit deze logica kan je besluiten dat mevrouw Majdoub een mening geeft en geen feiten, aangezien haar mening in strijd is met de feiten. Hiervoor verwijs ik graag naar het bijgevoegde document waar de relatie tussen bevolkingsgroei en klimaatverandering op een wetenschappelijke onderbouwde manier verduidelijkt wordt. Het lijkt me niet nodig om dit verder aan te vullen om mijn punt te maken. Het lijkt me ook onnodig om uit te leggen dat de besparing ten gevolge van het beperken van de bevolkingsgroei of de bevolkingsgrootte ook van toepassing is op elke vorm van consumptie en uitstoot, niet enkel op vlak van CO2.

Ter informatie: het bijgevoegd document is een licht aangepaste versie van onze aanvraag om deel te nemen aan de klimaatraad, zo’n twee jaar geleden naar jullie verstuurd en waar we nooit een reactie hebben op ontvangen. MinderMensen is net opgericht geweest om de vele misverstanden rond overbevolking te doorbreken in onze maatschappij, en dat het broodnodig is blijkt uit het filmpje.

Het lijkt me de verantwoordelijkheid van een mediakanaal zoals Canvas om deze ‘informatieverspreiding’ recht te zetten. Vanuit MinderMensen zullen we steeds bereid zijn om de ‘tegenpartij’ te vertegenwoordigen, want enkel door in discussie te gaan zullen we elkaars standpunten beter begrijpen. We nodigen jullie ook uit om onze website door te nemen. Jullie zullen merken dat we de (milieu)problemen benaderen vanuit een breed ecologisch en ethisch perspectief.

Verder wensen we te benadrukken dat we overbevolking niet zien als het enige probleem en bevolkingskrimp als de enige oplossing. We zien bevolkingskrimp wel als een ‘universele vereenvoudiger’ van problemen met allerlei voordelen. De huidige problematische toestand van de wereld is het gevolg van verschillende factoren en dan is het ook maar logisch dat er verschillende oplossingen zijn. Zowel minder consumeren, herbebossen, duurzamere technologie, … zijn cruciaal, maar ook het streven naar een kleinere bevolkingsgrootte op een menswaardige manier. En dat is de pijler die wij, MinderMensen, willen vertegenwoordigen naast alle andere belangrijke pijlers die kunnen bijdragen aan het herstel van klimaat en milieu.

Met vriendelijke groeten,
MinderMensen.be